Onderstaande bedragen zijn van toepassing vanaf 1 juli 2024.

De aanpassingen in contributie en inschrijfgeld zijn in de Algemene Ledenvergadering van 16 april 2024 besproken en goedgekeurd.


Bij aanmelden is éénmalig inschrijfgeld verschuldigd van €14,57.

Contributiegroep Contributie per kwartaal Contributie per jaar
Baanatletiek    
Pupillen €39,95 €159,80
Junioren U16/U14 (C/D) €39,95 €159,80
Junioren U20/U18 (A/B) €47,52 €190,08
Loopgroepen    
Junioren U20/U18 (A/B) €47,52 €190,08
Senioren/masters €47,52 €190,08
Overdag (korte training) €36,57 €146,28
Langdurig afwezigen (ivm blessure, minimaal 1 kwartaal) €10,29 €41,16

Kortingen

Kortingen Contributie per kwartaal Contributie per jaar
Derde (jongste) gezinslid 2/3 van de normale contributie 2/3 van de normale contributie
Vierde (jongste) gezinslid 1/3 van de normale contributie 1/3 van de normale contributie

Jeugdsportfonds ‘s-Hertogenbosch

Het jeugdsportfonds ’s-Hertogenbosch betaalt voor kinderen van 4 tot 18 jaar de contributie en de sportkleding, wanneer ouders dit niet kunnen betalen. Voor de spelregels verwijzen wij naar de site van het Jeugdsportfonds, klik hier voor de website.

Wedstrijdlicentie

De kosten voor de wedstrijdlicenties van de Atletiekunie (kalenderjaar 2024) zijn:

Contributiegroep Kosten wedstrijdlicentie per jaar
Mini pupillen Niet van toepassing
Pupillen €9,50
Junioren €16,90
Senioren/Masters €27,00

De wedstrijdlicentie wordt jaarlijks automatisch verlengd. De kosten van de licenties worden in januari, gelijktijdig met de contributie van het 1e kwartaal, automatisch geïnd en afgedragen aan de Atletiekunie. Voor nieuwe leden gebeurt dit bij aanmelding, bij aanvragen na 1 oktober wordt 25% van het jaarbedrag in rekening gebracht.

Een lid dat geen licentie meer wil hebben voor een volgend jaar, moet dit uiterlijk vóór 1 december melden bij de ledenadministratie.