Alle kinderen moeten kunnen sporten – Jeugd Sport Fonds

Elk kind moet kunnen sporten, niet alleen omdat het leuk is maar een kind ontwikkelt zich ook op sociaal, fysiek en mentaal vlak.

O.S.S.-VOLO wil ook een club zijn voor kinderen van ouders die krap bij kas zitten. Want elk kind heeft er recht op te kunnen sporten.

Het Jeugdsportfonds geef kinderen waar thuis te weining geld is, graag een steuntje in de rug door de contributie van de sportvereniging en waar mogelijk de sportattributen te betalen.

klik hier voor de website met informatie bestemd voor ouders/verzorgers.